Disclaimer Tooth Gem Kit

Lees deze disclaimer zorgvuldig voordat je de DIY Tooth Gem Kit gebruikt. Door het gebruik van de kit ga je akkoord met de voorwaarden van deze disclaimer. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dien je de kit niet te gebruiken.

Algemene informatie:
De DIY Tooth Gem Kit is bedoeld voor persoonlijk gebruik om tandjuwelen op je eigen tanden aan te brengen. De kit bevat materialen en instructies om dit proces veilig en eenvoudig te maken.

Gebruik op eigen risico:
Het gebruik van de DIY Tooth Gem Kit is volledig op eigen risico. Hoewel de kit met zorg is samengesteld en de instructies nauwkeurig zijn opgesteld, kunnen er risico's verbonden zijn aan het aanbrengen van tandjuwelen. Het is belangrijk om de instructies zorgvuldig te volgen en voorzichtig te zijn tijdens het proces.

Professioneel advies:
De DIY Tooth Gem Kit is bedoeld voor thuisgebruik en vervangt geen professioneel advies van een tandarts of tandheelkundige professional. Als je twijfelt over het gebruik van de kit of als je specifieke tandheelkundige problemen of aandoeningen hebt, raden we je aan om contact op te nemen met een gekwalificeerde tandarts voor advies.

Verantwoordelijkheid:
Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor en zijn niet aansprakelijk voor enige schade, letsel of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de DIY Tooth Gem Kit. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade aan tanden, tandvlees of mondweefsel als gevolg van onjuist gebruik of onjuiste toepassing van de kit.

Onderhoud en nazorg:
Het is belangrijk om de tandjuwelen volgens de instructies te onderhouden en te verzorgen. Raadpleeg de bijgeleverde instructies voor specifieke informatie over het reinigen en behouden van de tandjuwelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan de tandjuwelen als gevolg van onjuist onderhoud.

Als je vragen hebt over deze disclaimer, neem dan contact met ons op voordat je de DIY Tooth Gem Kit gebruikt.